ЗВІТ КЕРІВНИКА
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «ІСТОК»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
за 2016/2017 навчальний рік
перед громадськістю

Звіт керівника Палацу дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Жуганець Е.А. за роботу у 2016/2017 навчальному році

У 2016/2017 навчальному році робота у комунальному закладі «Палац дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» Харківської міської ради» (далі – «Палац») здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції позашкільної освіти та виховання, Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту закладу згідно із завданнями, визначеними планом роботи Палацу рік.

На початок 2016/2017 навчального року у Палаці була сформована мережа гуртків, яка відповідає інтересам вихованців і складає: - 88 груп – 1530 учнів.

З 01.10.2016 додатково відкрито 8 позабюджетних груп (123 вихованців) та 1 гурток на громадських засадах (50 вихованців, змінний склад групи), Загальна кількість вихованців з урахуванням бюджетних та позабюджетних гуртків у Палаці станом на 01.10.2016 становить 1703 учні – 97 груп.

У цьому навчальному році за кошти бюджету планується відкрити 90 груп, у яких буде навчатися 1565 вихованців, 1 гурток на громадських засадах зі змінним складом гуртківців – 50 чоловік.

У разі замовлення батьків та бажання дітей керівники мають змогу відкрити додаткові позабюджетні групи.

У попередньому (як і у цьому навчальному році) гуртки Палацу працювали за напрямками роботи:

- Художньо-естетичний

- Фізкультурно-спортивний

- Туристсько-краєзнавчий

- Науково-технічний

- Соціально-реабілітаційний

Мережа гуртків на початок 2016/2017 навчального року

за напрямами роботи у порівнянні з минулими навчальними роками

Напрям К-ть груп на початок 2014/ 2015 н.р К-ть вихованців на початок 2014/ 2015 н.р К-ть груп на початок 2015/ 2016 н.р К-ть вихованців на початок 2015/ 2016 н.р К-ть груп на початок 2016/ 2017 н.р К-ть вихованців на початок 2016/ 2017 н.р
Художньо- естетичний 53 ↑ 895 ↑ 60 ↑ 977 ↑ 53↓ 910↓
Фізкультурно-спортивний 14 ↑ 265 ↑ 15 ↑ 280 ↑ 16↑ 310↑
Туристично-краєзнавчий 2 = 45 ↑ 2 = 50 ↑ 2= 50=
Науково-технічний 12 ↓ 225 ↓ 11 ↓ 175 ↓ 9↓ 145↓
Соціально-реабілітаційний 8 ↓ 100 ↓ 7 ↓ 105 ↑ 8↑ 115↑
Гуманітарний 1↑ 16↑
Загальна кількість 89 ↑ 1530 ↑ 89 = 1530 = 88↓ 1530 =

Таким чином, у 2016/2017 навчальному році у порівнянні з попередніми роками зменшено загальну кількість груп – з 89 на 88 проте збережено загальну кількість вихованців (1530). Кількість гуртків художньо-естетичного напряму зменшено на 7 груп (67 вихованців), спортивного напряму – збільшено на 1 групу, кількість вихованців на 30. Збережено кількість гуртків та вихованців туристично-краєзнавчого напряму (2 групи, 50 вихованців). Збільшено на 1 групу гуртків соціально-реабілітаційного напряму, кількість дітей у них збільшено – на 10. Кількість гуртків науково-технічного напряму зменшено на 2 групи, відповідно зменшено кількість вихованців на 30. Закрито 1 групу гуманітарного напрямку (кількість вихованців 16).

Найбільша кількість у Палаці - бюджетних гуртків художньо-естетичного напряму –53 (910 дітей), що складає 59,48% від загальної кількості вихованців Палацу;

далі у порядку зменшення кількості вихованців: фізкультурно-спортивний – 16 груп, 310 учнів (20,26%); науково-технічній напрям – 9 гуртків, 145 дітей (9,48%); соціально-реабілітаційний - 8 груп, 115 дітей (7,52%); туристично-краєзнавчий напрям – 2 гуртки, 50 учнів (3.26%).

На громадських засадах діє гурток «Юний радист» з 01.10.2016, який охоплює з кожного ЗНЗ району (за графіком) всіх бажаючих учнів, що загалом склало 50 чоловік

Станом на 01.10.2016 склад бюджетних груп за рівнями навчання становив:

- 33 груп початкового рівня – 37,5%

- 38 груп основного рівня – 43,18%

- 17 груп вищого рівня – 19,32%

З метою збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей та забезпечення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні складені угоди про співпрацю та організована відповідна робота гуртків Палацу на базах навчальних закладів ХГ №163 (гурток бального танцю «Fly dance»), ХЗОШ №104 (гурток «Юні екскурсоводи» та «Юні етнографи»), ДНЗ №268 (гурток «Шахи») та ХЗОШ №157 (вокальний гурток за кошти спеціального фонду. У цьому році він припиняє свою роботу)

Колективи Палацу, які мають звання «Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив»

№ з/п Звання Назва колективу П.І.Б. керівника Рік присвоєння звання
1 Народний художній колектив Театр пісні «Експресія» Доро Юлія Михайлівна, Симоненко Марина Олександрівна 2016
2 Зразковий художній колектив Хореографічний ансамбль «Радість» Кречетова Галина Володимирівна. Кречетова Поліна Григорівна 2016
3 Зразковий художній колектив Хореографічний ансамбль «Акварельки» Животченко Ігор Миколайович Животченко Ірина Сергіївна 2016
4 Зразковий художній колектив Студія декоративного мистецтва «ДеАртіс» Астапова Вікторія Леонтіївна 2017

Хочу висловити велику подяку керівникам цих гуртків за творчу натхненну працю, високий рівень професійної майстерності.

Моніторинг охоплення дітей та учнівської молоді

позашкільною освітою:

Навчальний рік Кількість груп Кількість дітей Пільговий контингент
2010/2011 107 1575 13 (0,82%)
2011/2012 106 1585 43 (2,71%)
2012/2013 87/13 1431/175 32 (1,99%)
2013/2014 87/12 1448/135 31 (1,95%)
2014/2015 89/11 1530/151 75 (4,46%)
2015/2016 89/9 1530/129 75 (4,52%)
2016/2017 88/8 1530/123 61 (3,69%)

У попередньому навчальному році у Палаці навчалася 61 дитина пільгового контингенту, що складає 3,69% від загальної кількості вихованців.

Навчально-виховний процес, досягнення вихованців залежать від педагогів, які очолюють цю роботу.

У Палаці на початок 2016/2017 навчального року працював 51 педагогічний працівник, включаючи 11 сумісників.

Повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста) мають 45 педагогів (88,24%), базову вищу (бакалавр) – 1 (1,96%), неповну вищу (молодшого спеціаліста) – 4 (7,84%), середню загальну (студент) – 1 чол.

У Палаці працює 13 пенсіонерів (25,4%).

З 40 педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі, мають вік до 30-ти років – 5 (12,5%), 31-40 років – 7 (17,5%), 41-50 років – 6 (15%), 51-55 років – 6 (15%), понад 55 років – 16 (40%).

Стаж роботи до 3-х років мають 3 працівника (7,5%), від 3-х до 10-ти років – 7 (17,5%), від 10-ти до 20-ти років – 10 (25%), більше 20-ти років – 20 працівників (50%).

Мають звання:

Відмінник освіти України - Жуганець Евеліна Анатоліївна, директор Палацу, Коваленко Лариса Олександрівна, завідувач методичним відділом, Бер Людмила Вікторівна – культорганізатор – 3 чол;

«Заслужений тренер України» - Шапунов Олег Якович, керівник шашкового гуртка – 1;

«Майстер спорту України» - Самохін Дмитро Станіславович, керівник гуртка радіозв’язку, Таранін Володимир Степанович, керівник гуртка таеквон-до, Шапунов Олег Якович, керівник шашкового гуртка - 3;

«Майстер спорту» - Захарченко Ольга Вікторівна, завідувач відділом, Кагаян Борис Левонович, керівник шахового гуртка, Самойленко Олександр Юрійович, керівник ансамблю бального танцю «Натхнення» - 3;

«Суддя Міжнародної категорії» - Гуменюк Сергій Володимирович, керівник спортивного клубу «Рапід» -1;

«Суддя Всеукраїнської категорії» - Смірнов Дмитро Євгенійович, керівник танцювального центру «STYLE», Смірнова Єлизавета Андріївна, керівник танцювального центру «STYLE» - 2;

«Суддя вищої категорії» - Самойленко Олександр Юрійович, керівник ансамблю бального танцю «Натхнення» - 1;

Лауреат Муніципальної премії – Жуганець Евеліна Анатоліївна, директор Палацу, Доро Юлія Михайлівна, керівник зразкового театру пісні «Експресія» - 2;

«Керівник гуртка - методист» - Астапова Вікторія Леонтіївна, керівник студії декоративно-прикладної творчості «ДеАртіс», Доро Юлія Михайлівна, керівник гуртка «Театр пісні «Експресія», Смірнов Дмитро Євгенійович, керівник танцювального центру «STYLE» - 3.

Одним з пріоритетних напрямків роботи гуртків Палацу – є робота з профорієнтації.

Порівняльна характеристика кількості випускників гуртків, які продовжили навчання за фахом навчання у Палаці:

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
6 6 8 12 10 5

Випускники гуртків,

які продовжили навчання за фахом навчання у Палаці 2017 року:

Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Радість» - керівники Кречетова Г.В., Кречетова П.Г.:

Єгорова Наталя – Харківська державна академія культури (хореографія)

Зобова Ганна – Харківське училище культури (хореографія)

Студія декоративного мистецтва «ДеАртіс» - керівник Астапова В.Л.:

Желєзнова Валерія – Харківське художнє училище (відділення «Дизайн»)

Прокопенко Анастасія - Харківське художнє училище (відділення «Живопис»)

Шевченко Катерина – Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну (відділення «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»)

Гурток «Мотор-шоу» - керівник Мотошков О.В.:

Минаєв Дмитро – Харківське училище культури (хореографія)

Гуртки «Писанкарство», «Джерельце» - керівники Кучмій А.Л., Сторожук В.М.:

Кучмій Дар'я – Харківське художнє училище (відділення «Живопис»)

Ми пишаємося тим, що випускники наших гуртків повертаються працювати педагогами та фахівцями Палацу: 17 чоловік –33%. Це: Жуганець Е.А., Кагаян Б.Л., Шапунов О.Я., Поплавський І.В., Животченко І.М., Смірнов Д.Є., Мацко І.В., Кречетова П.Г., Симоненко М.О., Федотова Г.С., Смірнова К.Є., Єлісєєнко С.Л., Давиденко Д.Ю., Самойленко О.Ю., Бер В.О., Сашков Д.О., Самойленко О.Ю.

Дієвий елемент виховної системи освіти - Учнівське самоврядування. Координацію діяльності школярів у рамках реалізації проекту здійснює районна дитячо-юнацька організація «Сузір’я» (далі – ДЮГО), до складу якої входять 18 шкільних організацій і яка працює на базі Палацу.

Пріоритетними в роботі ДЮГО у 2016/2017 навчальному році були питання: удосконалення структури організації, захист прав та інтересів школярів, підтримка волонтерської, проектної, творчої діяльності учнів, організація системного навчання лідерів, налагодження партнерських зв’язків з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями.

З метою підвищення професійної компетентності педагогів щодо супроводження самоврядної діяльності учнів були проведені наступні заходи для лідерів та кураторів учнівського самоврядування та роботу якої очолює Самойленко О.Ю.:

База проведення Захід
КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» Конкурс лідерів учнівського самоврядування «Крокуй до успіху»
КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» Заняття для кураторів учнівського самоврядування та керівників Прес-центрів ЗНЗ «Особливості організації та роботи Прес-центрів ЗНЗ щодо створення електронної газети»
КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» Проведення щомісяця занять Школи лідерів та психологічних тренінгів, роботу якої очолювала практичний психолог Палацу Бєжєнова С.В.
КЗ «ПДЮТ «ІСТОК» 1 раз на місяць на базі Палацу відбувалася робота районної майстерні для лідерів учнівського самоврядування з виготовлення патріотичних сувенірів «Україна – це я, Україна – це ми»

У рамках роботи шкільних Євроклубів проведено районний фестиваль «Подорож країнами Європи», присвячений Всесвітньому дню інформаційного суспільства, Дню науки та Дню Європи.

Протягом лютого-квітня 2017 року учні району (17 команд-34 чоловіка) брали участь у тренінгах районного Дебатного клубу. Де мали змогу познайомитися з правилами британського формату Парламентських дебатів, розбирали схеми побудови аргументів під час ведення діалогу та практикувалися у їх використанні.

Районна організація учнівського самоврядування взяла активну участь у «Фестивальній весні ХМОУС». У міському конкурсі інсценованої пісні «Голос миру» творчий колектив ХЗОШ № 104 та вихованців Палацу – (театру пісні «Експресія» та хореографічний ансамбль «Акварельки») посів ІІ місце.

Традиційно на базі Палацу проводився районний конкурс «Учень року» (оцінка портфоліо, тестування) та супровід переможців районного етапу на міському етапі. 2 учні шкіл району стали переможцями у номінації «Творча особистість» та «Лідер року». Ми пишаємося тим, що у складі міського журі конкурсу працював екс-Президент ДЮГО «Сузір’я», випускник Палацу – Давиденко Д.Ю.

Хочу зазначити, що плідна робота районної ДЮГО «Сузір’я» відбулася завдяки спільній співпраці Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, Палацу та ЗНЗ району. За розширення соціального партнерства в різних сферах діяльності молодіжних громадських об’єднань та сприяння становленню учнів як громадян патріотів України «Сузір'я» Індустріального району відзначена Дипломом ІІ ступеня як краща районна дитячо-юнацька організація.

Згідно із завданнями, визначеними планом роботи Палацу та відповідного наказу по закладу, з метою безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення педагогічної майстерності керівників гуртків, надання практичної допомоги педагогічним працівникам з розвитку творчої майстерності та активізації творчого потенціалу, підвищення якості методичної роботи, оновлення й удосконалення її структури та змісту, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, у Палаці проводилась певна методична робота, яку очолює завідувач методичним відділом Коваленко Л.О.

У попередньому навчальному році педагогічний колектив Палацу працював над темою: «Підвищення рівня професійної майстерності педагогів» з метою забезпечення високої якості навчально-виховного процесу та формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості особистості.

Методичним кабінетом використовується різноманітні, індивідуальні та групові форми роботи (вони представлені на екрані).

У попередньому навчальному році 10 педагогів (Беженова С.В., Науменко Л.В., Сторожук В.М., Погребська Т.М., (методист), Самойленко О.Ю., СашковД.О., Смірнов Д.Є. (заступник директора з НВР), Тараніна Н.Г., Федотова Г.С., Швець О.В.) пройшли курси підвищення кваліфікації, 15 педагогічних працівників (Арутюнян І.В., Астапова В.Л., Беженова С.В., Ілларіонова З.А., ІльченкоГ.М., Кагаян Б.Л., Кучмій А.Л., Максимов Є.В., Мацко І.В., Мотошков О.В., Погребська Т.М., (методист), Сашков Д.О., Шалашна М.О., Шапунов О.Я.) – атестацію. В ході атестації були проведені методичні декади «Я атестуюсь», під час яких педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Кожний педагог представив на розгляд комісії особисте портфоліо, в якому зосереджені матеріали, підтверджуючі результативність роботи протягом 5 років.

Атестаційною комісією ІІ рівня за підсумками атестації Астаповій В.Л. було підтверджене педагогічне звання «керівник гуртка-методист». Смірнову Д.Є. підтверджено відповідність займаній посаді заступника директора з НВР.

Атестаційна комісія Палацу:

- Підтвердила розряди – 8 педагогічним працівникам

- Встановила розряди – 5 педагогічним працівникам

Одним з пріоритетних завдань у 2016/2017 навчальному році було завдання підвищення професійного рівня керівника гуртка через його самоосвіту і самовдосконалення.

Показником ефективності педагогічної самоосвіти є, насамперед, якість організованого керівником гуртка навчально-виховного процесу. Це проявляється в проведенні гурткових занять та виховних заходів. Так, керівники гуртків Астапова В.Л., Бер Л.В., Валова О.В., Гуменюк С.В., Доро Ю.М., Животченко І.М., Бєжєнова С.В., Кречетова П.Г., Животченко І.С., Кагаян Б.Л., Кречетова Г.В., Моцар Л.Л., Таранін В.С., Симоненко М.О., СмірновД.Є., Федько І.В., Шапунов О.Я. тощо використовують сучасні форми навчання та виховання гуртківців, такі як проекти, тренінгові заняття, інтерактивні вправи, індивідуальну та групову форми навчання.

У попередньому навчальному році педагоги взяли участь у заходах з презентації роботи Палацу.

- у семінарі методистів позашкільних закладів міста «Організація роботи з національно-патріотичного виховання у позашкільному навчальному закладі» (листопад 2016, з презентацією роботи закладу виступили директор ЖуганецьЕ. А., культорганізатор Бер Л. В., практичний психолог БеженоваС.В.);

- у проведенні міського фестивалю ХМОУС «Веселкою сплелися кольори» (активну участь взяли культорганізатор Бер Л.В., керівники гуртків Доро Ю.М., Животченко І.С., Кречетова Г.В., Самойленко О.Ю., Смірнов Д.Є., Любчак К.О.);

- в організації та проведенні семінару для класних керівників 4-6 класів «Організація дозвілля у таборі відпочинку з денним перебуванням шкіл району» (травень 2017, культорганізатор Бер Л. В., практичний психолог Беженова С. В.) тощо.

- у презентації роботи з національно-патріотичного виховання для членів міської ради директорів (жовтень 2016 року, творчі виступи підготували: заступник директора з навчально-виховної роботи Смірнов Д. Є., практичний психолог БеженоваС.В., культорганізатор Бер Л. В., керівники гуртків Доро Ю. М., Животченко І. С., Кречетова Г. В., Любчак К. О., виставку творчих робіт підготували: МоцарЛ.Л., Сторожук В.М., Федько І.В., Кучмій А,Л., Астапова В,Л.;

- у проведенні на базі Палацу науково-практичної конференції працівників психологічної служби Індустріального та Шевченківського районів – Бєженова С.В.

Традиційно керівники гуртків Палацу виступили ініціаторами та організаторами проведення Всеукраїнських заходів: фестиваль сучасного танця «Мотор-фест» (травень 2017, Мотошков О.В.). Всеукраїнські змагання з сучасного танцю «Танцювальний експрес» (листопад 2016 Гуменюк С.В.), Всеукраїнського фестивалю таланту «Королева осені», «Натхнення зими» (протягом року, Маслова Л.О.) та Чемпіонати Харківської області та Харкова з шашок-100 та шашок-64 (Шапунов О.Я.), а також проведення фінального туру районного Чемпіонату з шахів (Кагаян Б.Л.).

З метою підвищення професійного рівня педагоги Палацу відвідали семінари: Животченко І.С., Кречетова Г.В. – Всеукраїнський семінар для керівників хореографічних гуртків на базі ОПДЮТ (квітень 2017); АстаповаВ.Л. - обласний семінар для керівників гуртків декоративно-прикладної творчості «Паперові дива» на базі ХАНО (жовтень 2016); Сторожук В. М. – обласний семінар з образотворчого мистецтва «Формування національної культури» на базі ОПДЮТ (жовтень 2016); Яровинська В.М. - обласний семінар для керівників театру ляльок на базі ОПДЮТ (березень 2017); Таранін В.С. - суддівський семінар з таеквон-до (м.Харків, листопад 2016).

Окремо слід відзначити видавничу діяльність методичного кабінету Палацу під керівництвом Коваленко Л.О.

У закладі ведеться база даних про особистісні і професійні якості кожного педагога. Кожний керівник гуртка має портфоліо, де фіксуються досягнення навчально-виховної роботи, моніторингові матеріали.

Кращий досвід роботи узагальнюється та у попередніх роках друкувалися у журналі «Позашкілля». Такі друковані роботи мають: Астапова В.Л., Смірнов Д.Є., Коваленко Л.О., Доро Ю.М., Таранін В.С., Самойленко Т.В.

Крім того, методичним кабінетом (особисто Коваленко Л.О.) організоване видання методичних розробок «Струмок».

Але слід зазначити, що керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду упродовж міжатестаційного періоду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах, в зв’язку з чим затриманий черговий випуск методичного вісника «Струмок» і немає публікацій у фахових журналах 2016/2017 навчального року.

Тому методичною радою Палацу було прийняте рішення, що кожен педагог, який буде проходити атестацію має надати методичну розробку з досвіду своєї роботи, або з узагальнення свого педагогічного досвіду.

Для цього у педагогів Палацу є достатній потенціал, що підтверджує здійснена плідна робота з підготовки навчальних програм гуртків. В зв’язку з тим, що вичерпався п’ятирічний термін дій державних навчальних програм, за якими працювали гуртки акробатичного рок-н-ролу, Зразкового художнього колективу «Хореографічний ансамбль «Акварельки», ансамблю бального танцю «Натхнення», гуртка таеквон-до, гуртка «Шахи», гуртка «Бісерні візерунки», лялькового гуртка «Буратіно», керівниками цих гуртків Гуменюком С. В., Животченком І. М. та Животченко І. С., Самойленком О. Ю., Тараніним В. С., Шапуновим О. Я., Федько І. В., Яровинською В.М. були розроблені робочі навчальні програми для вищеназваних гуртків. Кожна програма рецензована профільними закладами (по дві рецензії на кожну), обговорена і схвалена методичними об’єднаннями, методичною радою Палацу (протокол № 4 від 21.03.2017), педагогічною радою (протокол № 3 від ) та розглянуто Методичною радою Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (Протокол №5 від 16.06.2017).

У цьому навчальному році, починаючи з жовтня, керівникам гуртків «Дошкільня», «Супер діти» слід розпочинати роботу над розробкою робочих навчальних програм занять гуртка на 2018/2019 навчальний рік.

Велика увага у Палаці у 2016/2017 навчальному році приділялася організації краєзнавчої роботи.

З краєзнавчого напряму у закладі під керівництвом Ілларіонової З.А. працює 2 гуртка «Юні етнографи» та «Юні екскурсоводи».

2016/2017 навчальний рік у цих гуртках був роком виїзних форм навчання.

На базі краєзнавчих гуртків продовжував діяти Клуб історичних подорожей. У жовтні 2016 року члени клубу взяли участь в експедиції «Міст зрозуміння: Схід-Південь» за маршрутом Харків – Одеса.

Однією з форм роботи Клуб історичних подорожей були маршрути «вихідного дня», у ході яких вихованці відвідали тематичні екскурсії: «Люби, пізнай свій рідний край», музейні уроки у майстерні І. Ю. Рєпіна, фестиваль знавців рідного краю у краєзнавчому музеї м. Чугуєва. Провели екологічну акцію «Чисті береги» біля Сіверського Донця та конкурс кошових отаманів.

Організацією краєзнавчої роботи зі школярами району опікується завідувач відділом Ладан Н.А. Вона проводить районні відбіркові етапи та організовує участь кращих робіт у обласних етапах:

- Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна»;

- Акції «Слобожанські дзвони Перемоги»;

- Конкурсу на кращу краєзнавчу експедицію «Мій рідний край»

Кращі роботи школярів району надруковані у збірках, які видає Обласна станція юних туристів.

Традиційно з учнями шкіл району проводяться конкурси:

- Екологічних агітбригад;

- Районні етапи обласних виставок-конкурсів «SOS- вернісаж»;

- «Щедрість рідної землі»;

- «Замість ялинки – зимовий букет»

Підсумком роботи з учнями ЗНЗ краєзнавства та екології є проведення районного свята до Всесвітнього Дня Довкілля.

Особливу увагу приділяли керівники гуртків Палацу вихованню згуртованості колективу дітей, формуванню ціннісного ставлення до рідної країни, її історії та культури. З цією метою були організовані: керівниками Зразкового художнього колективу «Хореографічний ансамбль «Радість» Кречетовою Г.В. та Кречетовою П.Г. етнографічна експедиція «Козача гора» (с. Коробові хутори Зміївського району Харківської області), екскурсія до музеїв Аерокосмічного та історичного (м.Дніпро), відвідані концерти «Волинський хор», народного ансамблю танцю «Буревісник», народного ансамблю танцю імені П. Вірського концерт Заслуженого працівника культури України Анатолія Мазного. У березні 2017 вихованці гуртка «Айріс» також відвідали концерт до Дня танцю у ХДАК зі своїм керівником Любчак К. О. Керівник гуртка «Мотор-шоу» Мотошков О. В. зі своїми вихованцями здійснив екскурсію до м. Полтава. Вихованці Астапової В.Л. відвідали виставки Харківського художнього музею «Світ мальовничих мрій» (серпень 2016), «Японія – казкова країна» (січень 2017), «Я люблю Харківський художній музей» (квітень 2017).

Слід зазначити, що вищеназваний концерт Заслуженого працівника культури України, інструктора хореографічного ансамблю «Свято» Мазного А.І., який був солістом Народного ансамблю танцю «Буревестник» та виступав на сценах міста понад 50 років, підготували керівники гуртків Животченко І.С. та Животченко І.М. разом зі своїми вихованцями.

Але одним із недоліків всіх вищеназваних заходів є відсутність узагальнення матеріалів.

А тому я наполягаю на тому, щоб у разі проведення екскурсій, змагань, фестивалів, відвідування концертів фотоматеріали у наступні 2 дні надавалися техніку-оператору з оптичного устаткування Єлісєєнко С.Л. або секретарю Давиденко Д.Ю. для висвітлення на сайті Палацу.

Одним з найважливіших завдань педагогічного колективу Палацу є організація співпраці з батьками вихованців. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу у Палаці, залучення до навчального процесу батьків вихованців, протягом року у гуртках була продовжена робота за темою: «Співпраця батьків з дітьми під час проведення гурткових занять». Для батьків вихованців провели відкриті заняття: Беженова С. В. (гурток «Дошкільня»); Бер Л. В., Бер В.О. (вокально-хореографічний ансамбль «Ау»); Гуменюк С. В., Мацко І.В. (СК «Рапід»); Доро Ю.М., (Народний художній колектив «Театр пісні «Експресія»); Животченко І.М. (Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Акварельки»); Животченко І.С. (Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Акварельки»); Кречетова Г.В., Кречетова П.Г. (Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Радість»); Любчак К. О. (хореографічний ансамбль «Айріс»); Маслова Л. О. (гурток сучасного танцю «Східна красуня»); Моцар Л. Л. (гурток «Прикладні мистецтва»); Самойленко О. Ю. (ансамбль бального танцю «Натхнення»); Сашков Д. О. (ансамбль бального танцю «Fly dance»); Таранін В. С., Тараніна Н. Г. (гурток таеквон-до); Федотова Г. С. (гурток «Супер-діти»); Шапунов О.Я. (гурток «Шашки»); Швець О. О. (гурток англійської мови); Яровинська В. М., Ільяенко Г.М. (ляльковий гурток «Буратіно»), Смірнов Д.Є., Смірнова Є.А. (танцювальний центр «STYLE»), Погребська Т.М. («Рум’яні щічки»).

Протягом року для батьків були проведені концерти: Кречетова Г.В. (Зразковий художній колектив «Хореографічний ансамбль «Радість») - у січні, березні, квітні 2017 року; Валова О.В. (театр-студія «Дитячий квартал») - 31 березня до Всесвітнього Дня театру 2 червня; Моцар Л.Л. (гурток «Прикладні мистецтва») - 07.03.2017 «Велике свято наших мам»; Бер Л. В., Бер В. О. (вокально-хореографічний ансамбль «Ау») - 07.03.2017, Астапова В.Л. (студія декоративного мистецтва «ДеАртіс») - 04.03.2017 «Квіти для матусі». Новорічні концерти провели - Поплавський І.В. (вокальна група), Астапова В.Л. (студія декоративного мистецтва «ДеАртіс»), Смірнов Д.Є. Смірнова Є.А. (ТЦ «STYLE»), Мотошков О.В. (гурток брейкдансу «Мотор шоу»), Бер Л.В., Бер В. О. (вокально-хореографічний ансамбль «Ау»), гуртки «Афродіта та «Східна красуня»

Традиційно наприкінці навчального року пройшли звітні концерти у Зразкових художніх колективах «Хореографічний ансамбль «Радість» (керівники Кречетова Г.В., КречетоваП.Г.), та «Хореографічний ансамбль «Акварельки» (керівники Животченко І. М. та Животченко І. С.), хореографічному ансамблі «Айріс» (керівник Любчак К.О.), театру-студії «Дитячий квартал» (керівник Валова О.В.), гуртка брейк-дансу «Мотор-шоу» (керівник Мотошков О.В.). СашковД.О. (ансамбль бального танцю «Fly dance») у травні 2017 року провів свято 5-річного ювілею ансамблю. Також у травні керівниками гуртків Смірновим Д.Є., Смірновою Є.А. був проведений конкурс для вихованців танцювального центру «STYLE», під час якого батьки та глядачі мали змогу побачити те, чому навчилися діти за навчальний рік.

Позитивним можна вважати те, що творчі колективи Палацу співпрацюють між собою, організовують творчі зустрічі, проводять сумісні заходи, екскурсії, та поїздки на конкурси, концерти тощо. Так, вихованці театру пісні «Експресія» та театру-студії «Дитячий квартал» взяли участь у Новорічному святі для батьків вокально-хореографічного ансамблю «Ау», вихованці вокально-хореографічного ансамблю «Ау» взяли участь у розважальних програмах для вихованців гуртка «Дошкільня», вихованці гуртка «Мотор-шоу» взяли участь у звітному концерті хореографічного ансамблю «Айріс», вихованці гуртків «Натхнення» та «Експресія» - у відкритті виставок робіт студії «ДеАртіс».

Творчі колективи та вихованці Палацу постійно беруть активну участь у масових заходах, конкурсах, фестивалях, змаганнях різних рівнів, а також проводять масові заходи сумісно з управлінням освіти Харківської міської ради, адміністрацією Індустріального району Харківської міської ради для учнів шкіл та мешканців району.

Найяскравішими з них стали:

- Мітинги-реквієми «Пам'ятаємо та перемагаємо» у сквері П.Кандаурова до Дня Перемоги та Дня визволення Харкова;

- Мітинги-реквієми «З пам’яттю про Перемогу- у майбутнє» біля пам'ятника воїнам-визволителям м.Харкова по вул.Луї Пастера;

- Урочисті лінійки пам'яті та флешмоби «Українці у ІІ Світовій війні. Шляхи та долі» та «Стрічка Миру»

- Проведення районних конкурсів ДЮП та ЮІР;

- Свято вшанування героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

- Свято закриття футбольного турніру «Осінній кубок 2016»;

- Фінальні районні змагання з шахів;

- Фінал турніру з картингу «Форсаж 2016»;

- Проведення фіналу патріотичної гри «Захисник»;

- Проведення свята для онкохворих дітей-паціентів міської дитячої лікарні № 16;

- Проведення районного свята до Дня Святого Миколая та Нового року для дітей пільгових категорій;

- Районні конкурси «Тато, мамо, я – спортивна родина» (9 заходів у різних ЗНЗ);

- Свято відкриття нової групи ДНЗ № 93;

- Проведення районного конкурсу літературно-музичних композицій «Нам заповідана мужність»;

- Проведення районного огляду строю та пісні;

- Свято вручення стипендій ХМР «Кращий учень навчального закладу»;

- Відкриття нового сучасного стадіону ХЗОШ № 157 (це вже 3-й стадіон , свято відкриття, якого ми проводимо; до цього були стадіони ХЗОШ № 168, 118, у цьому році буде стадіон ХСШ № 80);

- Свято до Міжнародного Дня Миру (на базі ХСШ № 119);

- Свято до Дня Соборності України;

- Конкурс читців «Слобожанські музи»;

- Районне свято до Міжнародного Дня захисту дітей

Протягом 2016/2017 навчального року Палац провів 128 масових заходів для дітей та мешканців району, у яких взяло участь близько 21 тис. чоловік.

Окремо хочеться відзначити роботу зі шкільними таборами з денним перебуванням. Ігрові-розважальні програми провели Бер Л.В., Давиденко Д.Ю. У них взяли участь вихованці театру-студії «Дитячий квартал» (під керівництвом члена батьківського комітету Шовгені Олени Олександрівни), а також вихованці «Експресії» (керівник Симоненко М.О.), «Рум’яних щічок» (Погребська Т.М.)

Цікавий спектакль підготували вихованці лялькового гуртка під керівництвом Яровинської В.М. та акомпаніатора Ільченко Г.М.

Творчі колективи Палацу взяли участь у міських та обласних заходах:

- свято відкриття Великого Слобожанського Ярмарку, міське свято до Міжнародного дня захисту дітей на майдані Свободи (Театр пісні «Експресія»); міському конкурсі «Місто талантів» (Театр пісні «Експресія» та СК «Рапід»), на якому стали лауреатами та переможцями та взяли участь у Святкових концертах до Дня визволення Харкова та Дня Незалежності України у ХАТОБі, на площі Незалежності, сквері «Стрелка»

Вихованці колективів Палацу є постійними учасниками конкурсів, фестивалів, змагань різних рівнів, на яких здобувають значні перемоги.

Спортивні гуртки Палацу:

Гурток «Таеквон-до» - керівники Таранін В.С., Тараніна Н.Г.

За навчальний рік

І місць – 24

ІІ, ІІІ місць – 43

Всього – 63 перемог

Гурток «Шашки» - керівник Шапунов О.Я.

І місць – 4

ІІ,ІІІ місць – 11

Всього перемог за навчальний рік – 15

Вокальні гуртки:

Вокальний гурток «Пантери» - керівник Поплавський І.В.

Міський фестиваль

І місць – 1

Народний театр пісні «Експресія» - керівники Доро Ю.М., Симоненко М.О.

І місць – 26

ІІ, ІІІ місць – 16

Всього перемог – 42

Слід особливо відзначити співпрацю вихованців «Експресія» з хореографом Кречетовою П.Г.

Декоративно-прикладні гуртки:

Гурток «Виготовлення сувенірів» - керівник Моцар Л.Л.

ІІ,ІІІ місць – 1

Гурток «Бісерні візерунки» - керівник Федько І.В.

За навчальний рік – І місць – 1

Зразкова студія «ДеАртіс» - керівник Астапова В.Л.

І місць – 7

ІІ, ІІІ місць – 1

Всього за навчальний рік – 8 перемог

Слід зазначити, що керівники декоративно-прикладних гуртків постійно проводять виставки творчих робіт вихованців.

Так, протягом року були організовані виставки творчих робіт гуртківців: керівник студії «ДеАртіс» Астапова В. Л. в фойє ІІІ поверху оформила виставку малюнків вихованців до Новорічних та Різдвяних свят, керівник гуртка образотворчого мистецтва Сторожук В.М. – організувала виставку дитячих творчих робіт «Зимові фантазії». Регулярно оновлювалась постійно діюча виставка з роботами вихованців у фойє І поверху керівником гуртка «Бісерні візерунки» Федько І.В. Двічі на рік (жовтень 2016 та січень 2017 проводить виставку творчих робіт у фойє І поверху Моцар Л.Л., керівник гуртка «Прикладні мистецтва». У червні 2017 Моцар Л.Л. була також організована виставка у районній дитячій бібліотеці імені А. П. Чехова.

До початку нового навчального року керівники студії ОТМ «Джерельце» Сторожук В.М. та «Писанкарство» Кучмій А.Л. підготували виставкові стенди, у яких розміщена виставка творчих робіт вихованців.

Такі форми роботи –це теж демонстрація досягнень вихованців, їх вмінь і навичок, і їх доцільно продовжувати обов’язково проводити.

Театральні колективи:

Театр мод «Афродіта» - керівники Маслова Л.О., Бондаренко Я.О.

І місць – 1

Театр-студія «Дитячий квартал» - керівник Валова О.В.

І місць – 8

ІІ, ІІІ місць – 2

Всього – 10 перемог

Хореографічні гуртки:

Гурток брейк-дансу «Мотор-шоу» - керівник Мотошков О.В.

І місць – 11

ІІ, ІІІ місць – 8

Всього за навчальний рік – 19 перемог

Зразковий хореографічний ансамбль «Радість» - керівники Кречетова П.Г., Кречетова Г.В.

І місць – 3

ІІ, ІІІ місць – 7

Всього за навчальний рік – 10 перемог

У роботі хореографічного ансамблю «Радість» слід відзначити велику роботу з розповсюдження українськоїкультури у світі. Так 9 разів колектив представляв нашу країну на Форумі Світу у Франції, був запрошений на фестиваль в українське посольство у Празі.

Зразковий хореографічний ансамбль «Акварельки» - керівники Животченко І.С,, Животченко І.М.

І місць – 13

ІІ,ІІІ місць – 1

Всього за навчальний рік –14

СК «Рапід» - керівники Гуменюк С.В., Мацко І.В.

І місць – 37

ІІ, ІІІ місць – 60

Всього за навчальний рік – 97

ТЦ «STYLE» - керівники Смірнов Д.Є., Смірнова Є.А.

І мсіць – 132

ІІ,ІІІ місць – 179

Всього за навчальний рік – 311

Рівень заходу Кількість заходів Кількість учасників Кількість призових місць
Всього перемог І місць ІІ-ІІІ місць
Міські 10 186 63 36 27
Обласні 15 206 211 82 129
Всеукраїнські 20 252 143 65 78
Міжнародні 25 305 176 83 93
ВСЬОГО: 70 949 593 266 327

- Слід зазначити, що несвоєчасне надання керівниками гуртків ксерокопій нагород заважає своєчасному висвітленню на сайті Палацу та узагальненню досягнень роботи окремих гуртків та Палацу в цілому.

Постійно своєчасно цю роботи проводять – Смірнов Д.Є., Шапунов О.Я, Валова О.В, Федько І.В., Животченко І.С., Животченко І.М., Кречетова Г.В.

Керівникам інших гуртків слід більш відповідальніше ставитися до цієї роботи.

- Один із пріоритетних напрямів роботи Палацу у 2016/2017 навчальному році - зміцнення матеріально-технічної бази, яке відбувається завдяки плідній роботі з батьками та громадськістю.

№ з/п Назва заходу Одиниця виміру Кількість Вартість, грн. Відповідальні Кошти
1. Провести перезарядження вогнегасників шт. 27 2700 Ішутін Є.О. Керівники гуртків Батьківські
2. Поточний ремонт підлоги у хореографічних кабінетах - № 23, 30 м2 180 700 Животченко І.М. Батьківські
3. Покриття лаком підлоги у хореографічному кабінеті № 37 м2 100 750 Самойленко О.Ю. Батьківські
4. Фарбування підлоги у кабінетах № 19, 34, 22 м2 90 750 Федько І.В., Самойленко О.Ю., Моцар Л.Л., Швець О.О Батьківські
5. Частковий ремонт стін (шпаклівка, фарбування) каб. № 4,6,7,22,41 м2 190 2250 Кречетова Г.В., Смірнов Д.Є., Моцар Л.Л., Швець О.О., Мотошков О.В. Батьківські
6. Фарбування парт каб. № 19, шт 6 150 Федько І.В. Батьківські
7. Фарбування підлоги каб. № 10 шт 2 300 Поплавський І.В. Батьківські
8. Встановлення жалюзів каб. № 44 шт 4 4900 Погребська Т.М., Любчак К.О. Батьківські
9. Придбання та встановлення ламп освітлення у кабінетах: - № 37 - коридори ІІ поверху шт 24 8 480 1000 Самойленко О.Ю., Таранін В.С. Батьківські
10. Ремонт підлоги каб.№ 1 м2 30 4873 Гуменюк С.В. Батьківські
11. Фарбування стін каб. № 39, шліфування паркету м2 16 1261 Смірнов Д.Є. Батьківські
12. Обладнання роздягальні ТЦ «STYLE» м2 10 300 Смірнов Д.Є. Батьківські
13. Косметичний ремонт та ремонт підлоги каб.№ 4 м2 10,5 3850 Смірнов Д.Є. Батьківські
14. Придбання дзеркал каб.№ 4 шт 5 2750 Смірнов Д.Є. Батьківські
15. Придбання спортивних матів шт 4 6800 Гуменюк С.В. Батьківські
16. Ремонт навчальних столів каб. № 26 шт 13 3000 Канаян Ю.Л.,Шапунов О.Я. Батьківські
17. Чищення кондиціонерів каб. № 23, 30 шт 4 1600 Животченко І.М. Батьківські
18. Встановлення металопластикової конструкції (двері головного та запасного входів) шт 2 30039 Ішутін Є.О., Каліна В.О. Батьківські
19. Частковий ремонт каб.№41 (часткове фарбування вікон, фарбування стін) м2 50 650 Мотошков О.В. Батьківські
20. Частковий ремонт освітлення каб.№ 41 шт 8 275 Мотошков О.В. Батьківські
21. Придбання штор каб. № 41 м2 10 1000 Мотошков О.В. Батьківські
22. Косметичний ремонт туалетів (шпаклівка, фарбування) м2 12 150 Ішутін Є.О. Красний В.А. Бюджетні
23. Фарбування плінтусів у коридорах та фойє м2 1500 600 Ішутін Є.О. Красний В.А. Бюджетні
24. Частковий косметичний ремонт стін, коридорів, фойє (шпаклівка, фарбування) м2 200 1500 Ішутін Є.О. Красний В.А., Бєжєнов О.І. Бюджетні
25. Часткове фарбування сходинкових переходів м2 40 400 Ішутін Є.О. Красний В.А. Бюджетні
26. Ремонт коридору лівого крила ІІ поверху м2 50 750 Таранін В.С. Спонсорські
27. Пакування електропроводів в пакетники (ліве крило ІІ поверху) м2 15 100 Порожніх О.Б., Таранін В.С. Спонсорські
28. Покриття підлоги лінолеумом каб. № 26 м2 12,4 6944 Кагаян Б.Л., Шапунов О.Я. Спонсорські
29. Заміна труб опалення та кранів м3 6 1000 Ішутін Є.О. Спонсорські
30. Покос трави (придбання ліски, заміна карбюратора газонокосилки) 1000 Ішутін Є.О. Красний В.А. Спонсорські
31. Ремонт системного блоку комп’ютера для НВП шт 1 6099 Смірнов Д.Є. Спонсорські
32. Придбання матів каб. № 41 шт 24 13000 Мотошков О.В. Спонсорські
33. Встановлення дзеркал каб № 41 шт 4 4469 Мотошков О.В. Спонсорські
34. Заміна труби холодної води м3 12 1500 Ішутін Є.О. Спонсорські – 800, батьківські-700
35. Капітальний ремонт каб. № 38 (фарбування стін, білення стелі) м2 54 750 Яровинська В.М., Маслова Л.О. Спонсорські

Всього:

Батьківські – 71078

Бюджетні – 2650

Спонсорські – 34912

На загальну суму: 108640 грн

Дозвольте висловити щиру подяку всім батькам, і перш за все – членам батьківських комітетів гуртків за організацію плідної роботи з батьками вихованців та допомогу керівникам гуртків.

Слово для звітування (співдоповіді) передати голові батьківського комітету Палацу Каліній В.О.

Шановні колеги! Підводячи підсумки своєї промови, хочу зазначити, що я дуже вдячна вам за співпрацю, взаєморозуміння. Я пишаюся тим, що очолюю такий творчий колектив, який достойно працював, навіть тоді, коли я знаходилася на довготривалому лікарняному листі. Сподіваюся, що всі незначні недоліки у роботі подолаємо у цьому навчальному році перед Державною атестацією Палацу.

Шановні батьки! Від усього педагогічного колективу Палацу дозвольте висловити Вам подяку з а підтримку у нашій роботі, співпрацю. Я прошу передати слова подяки на батьківських зборах гуртків всім батькам.

Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.